Modular System Kök

Permanenta modulära kök byggnader konstruerade och tillverkade på annan plats

Beställ en broschyr

Begär mer information från PKL

Please fill in the information in the form below to receive a brochure from PKLI would like to receive information about (tick all that apply)

Telephone and Email

  • UK Mainland: 0845 840 4242
  • Northern Ireland: +44 (0) 28 2589 2122
  • International: +44 1242 663000
  • Email: postbox@pkl.co.uk