Transworld Kök

Rapid Deployment kök och anläggningar läger levereras i hela världen

Ex Rental kök enheter

Ex hyra kök enheter tillgängliga för snabb driftsättning världen

PKL har världens största hyra flotta av Bärbara Kök och tunga catering utrustning. Denna flotta har den snabbaste metoden för att lösa ett akut problem, i de flesta fall krävs kök kommer att vara omedelbart tillgängliga.

De nödvändiga enheterna kan anges från PKL Hyra Guide och levereras omedelbart efter driftsättning och kontroll och göra dem tillgängliga inom några dagar.

Enheterna kan ta lite längre tid att leverera om någon väsentlig ombyggnad eller omkonstruktion krävs.

Ex-Rental Bärbara Kök har lämnats till Mellanöstern, Bosnien och Kosovo, och har använts för hjälparbete och inflight ändamål catering.