Bärbara Kök och Catering Equipment

Bärbara Kök och catering utrustning för uthyrning

Utmärkelser och ackreditering - OHSAS 18001

PKL är en OHSAS 18001 godkänd leverantör

OHSAS 18001 är den internationellt erkända bedömning specifikation för hälsa och säkerhet ledningssystem. Genom att uppnå denna höga standard, främjar PKL: s hälsa och säkerhet ledningssystem (OHSMS) en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att tillhandahålla en ram som gör att vår organisation att konsekvent identifiera och kontrollera hälso-och säkerhetsrisker, minska risken för olyckor, stöd lagefterlevnad och förbättra det totala resultatet.