Tillfälliga Kök för hyra

Bärbara fält kök från PKL

PKL Field Kitchen

Tillfälliga produktion kök att hyra från PKL-gruppen

The Field Kitchen is our smallest production kitchen at 3.8m x 2.6m.

The Field Köket är typiskt hyras för mindre anläggningar som pubar och ålderdomshem eller för användning vid händelser och kan producera upp till 500 måltider per session. Liksom alla våra bärbara kök, är fältet kök levereras med en standard sortiment av hälsa och säkerhet funktioner medan allmänna produktfunktioner är:

  • Torka rent FoodSafe väggar
  • Dual fuel kapacitet
  • 500 lux nivå belysning
  • Flytande tvål och pappershandduk dispenser
  • Insectocuter
  • Anti frost värmare
  • Servering lucka

Standard Field Kitchen Equipment

Även om catering utrustning medföljer enheten är helt valet av slutanvändaren, kan en vanlig fältkök är: