Modular System Kitchens

Permanente modulære kjøkken bygninger konstruert og bygd utenfor området

System Kjøkken - brosjyre

Ytterligere informasjon om PKL Group System Kitchens

Please fill in the information in the form below to receive a brochure from PKLI would like to receive information about (tick all that apply)

Telephone and Email

  • UK Mainland: 0845 840 4242
  • Northern Ireland: +44 (0) 28 2589 2122
  • International: +44 1242 663000
  • Email: postbox@pkl.co.uk