Portable Kjøkken og storkjøkkenutstyr

Portable Kjøkken og storkjøkkenutstyr til leie

Helse og sikkerhet - karbonmonoksid Testing

Karbonmonoksid testing i midlertidige kjøkken

Alle utvinning systemer innen PKL Portable Kitchens har blitt oppgradert og gjennomgår kontinuerlig testing før hver leie for å sikre samsvar med de nyeste BS7967 standard for karbonmonoksid.

Testen som er gjennomført før hver hire, identifiserer forbrenning ytelsen gassfyrte apparater ved å måle karbonmonoksid og karbondioksid forhåndsinnstilt i røykgassene og sørger for at utslippene fra gassfyrte apparater innenfor våre Portable Kitchens ikke overstiger et visst nivå.

Selv om hver av våre enheter er testet av kvalifisert personale ved PKL før hver hire, er alle våre kjøkken leveres med karbonmonoksid detektorer som en ekstra sikkerhetsforanstaltning.