Catering zařízení k pronájmu

Obchodní stravování vybavení od PKL skupiny

Chladicí zařízení k pronájmu

Obchodní chladící zařízení auta z PKL skupiny