KitchenPods z PKL skupiny

Nový školní kuchyně v okamžiku

KitchenPods - Žádost o brožuru

Nová kuchyňská linka budova s ​​kompletní zařízení hromadného stravování pro vaši školu

Please fill in the information in the form below to receive a brochure from PKLI would like to receive information about (tick all that apply)

Telephone and Email

  • UK Mainland: 0845 840 4242
  • Northern Ireland: +44 (0) 28 2589 2122
  • International: +44 1242 663000
  • Email: postbox@pkl.co.uk