Catering zařízení k pronájmu

Komerční holding a oteplování stravování vybavení

Držení a zahřívání Půjčovna

Obchodní drží kuchyňské vybavení od PKL skupiny